LOGO! Soft Comfort V7

0 Comments

Źródło: https://magsteron.pl/

LOGO! Soft Comfort V7 to funkcjonalne oprogramowanie, przeznaczone do konfiguracji, obsługi oraz inżynierii programowalnych sterowników logicznych pracujących w systemie SIMATIC. Poszczególne wersje tego środowiska dedykowane są konkretnym seriom PLC z rodziny LOGO!. W wariancie V7 platforma zyskała wiele dodatkowych funkcji, a także zapewnia jeszcze bardziej intuicyjną, łatwiejszą i szybszą obsługę. Oprogramowanie to może działać zarówno w pojedynczym, jak i sieciowym trybie pracy.

Czym się charakteryzuje oprogramowanie LOGO! Soft Comfort V7?

LOGO! Soft Comfort V7 jest oprogramowaniem dużo bardziej zaawansowanym niż wcześniejsze odsłony tego środowiska. W zestawieniu z minionymi generacjami platforma oferuje więcej możliwości w zakresie symulacji i dokumentowania projektów. Oprogramowanie wciąż jednak bazuje na niezmiennej strukturze, która korzysta z praktycznych, uniwersalnych oraz sprawdzonych rozwiązań. Dużą zaletą będzie tu możliwość łatwej migracji z wcześniejszych konfiguracji sprzętowych, a także dostępność aktualizacji do nowszej wersji V8. LOGO! Soft Comfort. Oprogramowania w różnych odsłonach znaleźć można w Magsteronie.

Nowe funkcje

Oprogramowanie w wersji V7 wprowadza obsługę wielu nowych konektorów sieciowych, w tym analogowe wejścia i wyjścia sieciowe. Platforma oferuje też dostęp do nowych funkcji specjalnych SFB, włącznie z obsługą wartości średnich, stoperem, zegarem astronomicznym czy filtrem analogowym. Niektóre funkcje zostały zaktualizowane lub zmodyfikowane, np. komunikaty czy rejestr przesuwny. Nazwę funkcji SFB obliczeń analogowych zmieniono na instrukcje matematyczne, a funkcji SFB detekcji błędów obliczeń analogowych na detekcję błędów instrukcji arytmetycznych. Oprogramowanie może dodatkowo obsługiwać nowe parametry referencyjne dla różnych bloków, np. blok filtra analogowego czy timer.